Przejdź do treści
EN PL
EN PL

Twoje korzyści

W centrum zainteresowania koncernu Michelin jest rozwój, witalność i zaagażowanie ludzi. Program „Wspólne Postępy, Wyznaczanie Wzajemnych Zobowiązań” określa zobowiązania Michelin wobec pracowników na całym świecie oraz oczekiwania wobec nich.

Wzajemne zobowiązania

Zarządzanie karierą zawodową

Każdy pracownik tworzy swoją ścieżkę kariery przy wsparciu przełożonego oraz dzięki bliskości lokalnego partnera rozwojowego. Dzięki  zindywidualizowanemu oraz aktywnemu zarządzaniu Michelin towarzyszy przy rozwoju pracowników przez całą ścieżkę zawodową.

Kształcenie i rozwój

Od kursu integracyjnego, aż po plan ciągłęgo szkolenia, kursy organizowane są na każdym etapie kariery zawodowej.

Cele stanowiska pracy

Cele każdego stanowiska są klarownie zdefiniowane. Firma gwarantuje ofertę stanowiska pracy, będącego w ciągłym rozwoju usług swoich klientów. W każdym miejscu Michelin   zwiększa autonomię jednostek oraz zespołów.

Jakość warunków w miejscu pracy

Dobre warunki w pracy sprzyjają rozwojowi talentu każdej jednostki i  spełnieniu konkretnych działań. Owe warunki związane są z potrzebami oraz  specyfiką danego kraju: biuro domowe, pomoc humanitarna, opieka zdrowotna, czy też programy BHP itd.- aby umożliwić pracownikom łączenie życia zawodowego i prywatnego, nie rezygnując z niczego.

Wynagrodzenia i świadczenia

Stosowane jest rzetelne zarządzanie wynagrodzeniami, które zależne są od poziomu odpowiedzialności oraz wyników pracy każdego pracownika.                             

Michelin bierze udział w finansowaniu szeregu działań, czy też usług na rzecz swoich pracowników i ich rodzin. Owe działania mają na celu polepszenie warunków środowiska pracy lub ułatwienie ich życia.                                           

Jeśli chodzi o zdrowie, renty i emerytury, Michelin uzupełnia działania podejmowane w systemach krajowych, aby  zapewnić porównywalne korzyści w większości krajów, w których działa Grupa.  Michelin przyczynia się do ustanowienia działań i usług promujących balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym, aby polepszyć samopoczucie pracowników oraz zapobiec stresowi.