Przejdź do treści
EN PL
EN PL

Twoje korzyści

W centrum zainteresowania koncernu Michelin jest rozwój, witalność i zaagażowanie ludzi. Program „Wspólne Postępy, Wyznaczanie Wzajemnych Zobowiązań” określa zobowiązania Michelin wobec pracowników na całym świecie oraz oczekiwania wobec nich.

Wzajemne zobowiązania

Zarządzanie karierą zawodową

Każdy pracownik tworzy swoją ścieżkę kariery przy wsparciu przełożonego oraz dzięki bliskości lokalnego partnera rozwojowego. Dzięki  zindywidualizowanemu oraz aktywnemu zarządzaniu Michelin towarzyszy przy rozwoju pracowników przez całą ścieżkę zawodową.

Kształcenie i rozwój

Od kursu integracyjnego, aż po plan ciągłęgo szkolenia, kursy organizowane są na każdym etapie kariery zawodowej.

Cele stanowiska pracy

Cele każdego stanowiska są klarownie zdefiniowane. Firma gwarantuje ofertę stanowiska pracy, będącego w ciągłym rozwoju usług swoich klientów. W każdym miejscu Michelin   zwiększa autonomię jednostek oraz zespołów.

Jakość warunków w miejscu pracy

Dobre warunki w pracy sprzyjają rozwojowi talentu każdej jednostki i  spełnieniu konkretnych działań. Owe warunki związane są z potrzebami oraz  specyfiką danego kraju: biuro domowe, pomoc humanitarna, opieka zdrowotna, czy też programy BHP itd.- aby umożliwić pracownikom łączenie życia zawodowego i prywatnego, nie rezygnując z niczego.

Wynagrodzenia i świadczenia

Stosowane jest rzetelne zarządzanie wynagrodzeniami, które zależne są od poziomu odpowiedzialności oraz wyników pracy każdego pracownika.                             

Michelin bierze udział w finansowaniu szeregu działań, czy też usług na rzecz swoich pracowników i ich rodzin. Owe działania mają na celu polepszenie warunków środowiska pracy lub ułatwienie ich życia.                                           

Jeśli chodzi o zdrowie, renty i emerytury, Michelin uzupełnia działania podejmowane w systemach krajowych, aby  zapewnić porównywalne korzyści w większości krajów, w których działa Grupa.  Michelin przyczynia się do ustanowienia działań i usług promujących balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym, aby polepszyć samopoczucie pracowników oraz zapobiec stresowi.

Benefity i Programy specjalne

Michelin Polska S.A. dba o przyszłe emerytury swoich pracowników prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Dla każdego pracownika, który wyrazi chęć przystąpienia do Programu, Michelin odkłada co miesiąc pieniądze na indywidualnym koncie na poczet przyszłej emerytury. Uczestniczy Pracowniczego Programu Emerytalnego korzystają z ubezpieczenia na życie i zdolność do pracy, które jest finansowane przez pracodawcę.

Każdy pracownik ma skorzystania z wielowariantowych, specjalnych ofert ubezpieczeń grupowych w zakresie ochrony życia i zdrowia. Z ubezpieczenia na takich samych warunkach jak pracownik, mogą skorzystać również małżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci.

Pracownicy mają możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, dzięki czemu członkowie mogą otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę.

Pożyczka mieszkaniowa jest formą zwrotnej pomocy finansowej przeznaczonej na potrzeby mieszkaniowe oraz na cele remontowe swoich pracowników. Oprocentowanie wymienionych pożyczek wynosi 0%.

Pracownicy w ciężkiej trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc finansową.

Podstawowym założeniem Programu Akcjonariatu Pracowniczego jest cykliczne umożliwienie pracownikom zakupu po preferowanych warunkach akcji spółki macierzystej notowanej na giełdzie w Paryżu.

Pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do nauki, jeżeli kierunek podniesienia kompetencji i rozwoju zawodowego jest spójny z potrzebami pracodawcy.

Pracownikom, którzy przepracowali w Michelin Polska S.A. 25, 30, 35, 40, 45 i 50 lat przysługuje nagroda jubileuszowa w formie pieniężnej.

Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury, przysługuje dodatkowa odprawa pieniężna.

Na terenie fabryki funkcjonują 3 restauracje pracownicze oferujące śniadania, obiady pracownicze, obiady rodzinne i posiłki regeneracyjne, ale także przekąski i napoje. Obiady i posiłki regeneracyjne są dofinansowane przez pracodawcę.

Pracownicy raz w tygodniu mają dostęp do świeżych jabłek w miejscu pracy.

Pracownicy mają możliwość skorzystania z programu opieki medycznej. Wykupując jeden z pakietów proponowanych przez prywatnego operatora medycznego, można skorzystać z szerokiej oferty świadczeń medycznych również dla swoich najbliższych. Pakiety zawierają m.in.:
• Kompleksowe konsultacje specjalistyczne (26 lekarzy specjalistów);
• Zabiegi ambulatoryjne;
• Badania laboratoryjne oraz diagnostyczne w tym m.in. USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
• Rehabilitacja;
• Prowadzenie ciąży;
• Wizyty domowe.
Pracownicy mogą nieodpłatnie korzystać z podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej świadczonych przez lekarzy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz dodatkowych bezpłatnych badań laboratoryjnych przy okazji badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych).

Michelin Polska Sp. z o.o. organizuje cykliczne profilaktyczne programy medyczne takie jak:
• Szczepienia przeciwko grypie
• Tematyczne akcje uruchamiane każdego roku np. wykrywanie chorób układu krążenia, Bilans 55+, zdrowy kręgosłup itp.
Pracownikom niepełnosprawnym przysługuje dofinansowanie na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji lub kosztów innych, odpłatnych form terapii w zależności od typu schorzenia.

Pracownicy mogą skorzystać z dofinansowania do karnetu, który zapewnia nielimitowany dostęp do ponad 2 000 obiektów sportowych – siłowni, klubów fitness, pływalni itp. W całym kraju.

Zorganizowana grupa pracowników ma możliwość skorzystania z sal gimnastycznych do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna itp.).

Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” przysługuje raz w roku dla każdego pracownika.

Pracownicy Michelin mają możliwość wzięcia udziału w wyjazdach turystycznych zorganizowanych przez pracodawcę. Wyjazdy są dofinansowane również dla członków rodziny pracownika. Oferty wyjazdów zmieniają się co roku, nasi pracownicy zwiedzili już wiele krajów europejskich takich jak Grecja, Chorwacja, Francja, Niemcy, Czechy itd.

Pracownicy mogą skorzystać z dofinansowania do turystyki grupowej organizowanej przez Oddział Zakładowy PTTK w klubie żeglarskim, kajakowym, krajoznawców, turystyki górskiej, rowerowym i motocyklowym.

Pracownicy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe zakupione przez pracodawcę oraz imprez organizowanych przez pracodawcę o charakterze integracyjnym i masowym np. Andrzejki, festyny rodzinne itp.

Pracownicy mogą skorzystać z dofinansowania do indywidualnie zakupionego wypoczynku dla dziecka (np. kolonie, obozy stacjonarne i wędrowne, zimowiska) oraz w formie wypoczynku turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pracownicy mający dzieci w wieku do 14 lat, raz w roku otrzymują świąteczne karty przedpłacone przeznaczone na zakup upominków świątecznych.

Pracownicy posiadający dzieci do 14 lat otrzymują z okazji Dnia Dziecka upominki rzeczowe lub w formie karnetów wstępu.

Program rabatowy dla pracowników to możliwość uzyskania rabatu lub specjalnej oferty za okazaniem przepustki pracowniczej w miejscach objętych programem np. kina, parki rozrywki, pralnia, przedszkola, hurtownie, salony meblowe, sklepy motoryzacyjne, teatr.

Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w programie testowania opon z asortymentu dostępnego w Grupie Michelin. Celem programu jest prowadzenie badań i otrzymanie przez Michelin Polska Sp. z o.o. opinii dotyczących m.in. właściwości eksploatacyjnych opon, wytrzymałości ogólnej i sposobu zużycia bieżnika opon w rzeczywistych warunkach drogowych.

Cookie Privacy

Aby obejrzeć ten film na Youtube: Zaakceptuj wszystkie cele związane z YouTube (rozważ, że musisz zaakceptować wszystkie oprócz Geolokalizacji) + Zaakceptuj partnera YouTube


Open cookie Preferences