Przejdź do treści
EN PL
EN PL

Wzajemne zobowiązania

Wspólna droga do postępu, marka wzajemnego zobowiązania. Podejście to wyraźnie odzwierciedla stanowisko Grupy, dla której rozwój, spełnienie zawodowe i zaangażowanie pracowników było zawsze jednym z głównych czynników postępu.

Vignette
Avancer Ensemble
Michelin est convaincu que la performance de l'Entreprise et la réussite professionnelle de chacun de ses membres vont de pair. Lancée en 2011, la démarche Avancer Ensemble réaffirme les valeurs qui animent le Groupe, présente ses engagements et ceux que le Groupe attend de chacun de ses salariés.
3:32
Vignette
Une équipe autonome
Les équipes de production sont incitées à être plus autonomes, pour mieux répondre aux problématiques qu’elles ont à gérer et qu'elles deviennent plus efficaces et impliquées.
3:39
Nos Engagements
Management autonome de la performance et du progrès
Le management autonome de la performance et du progrès responsabilise les opérateurs. Ils sont habilités à résoudre leurs problèmes dans le cadre d’une gestion des responsabilités partagée.
3:53
  • Nos Engagements

Wspólna droga do postępu: Twoja opinia wspiera działanie

Szacunek dla ludzi jest od wielu lat wartością Grupy. Oznacza to, że wasz rozwój, wasze spełnienie zawodowe i wasze zaangażowanie są przedmiotem naszej troski oraz źródłem wyników Spółki.

Ankieta przeprowadzana corocznie od 2013 r. wśród wszystkich pracowników Michelin ma na celu zmierzenie zaangażowania pracowników Grupy i zebranie ich opinii na temat poczucia komfortu pracy. W 2017 r. w całej Grupie w badaniu wzięło udział 91% pracowników, z wynikiem zaangażowania na poziomie 80%. Michelin wyznaczył sobie ambitny cel osiągnięcia i utrzymania wskaźnika zaangażowania pracowników na poziomie 85% do 2020 r. Duma z przynależności do Grupy, znaczenie jakości produktów i usług MICHELIN, dbałość o bezpieczeństwo ludzi i wiara w przyszłość to główne punkty, które wykazała ankieta. Przekazywanie wyników badania jest okazją do nawiązania dialogu, do wspólnej refleksji nad konkretnymi działaniami, które następnie są wdrażane na poziomie zespołu, zakładu, kraju i Grupa. Ankieta jest powtarzana corocznie.

Filary naszego zobowiązania

Długofalowa spersonalizowana ścieżka zawodowa

Zobowiązania Michelin

- Ułatwianie wyborów i kierunków wszystkim pracownikom w Grupie dzięki jasnym ścieżkom kariery

- Wspieranie każdego pracownika przez dedykowanego menedżera kariery

- Udostępnianie każdemu pracownikowi środków do realizacji swojego potencjału Zobowiązania pracowników

- możliwość wykorzystania swojego talentu w firmie i podnoszenie poziom profesjonalizmu

- Samodzielność i odpowiedzialność za swój zawodowy

- Wykorzystywanie możliwości rozwoju poprzez zmiany stanowiska, funkcji lub zakładu.

 

400 partnerów

ds. rozwoju na całym świecie wspiera zespoły pomagając wszystkim w ich rozwoju i projektach

Szkolenia organizowane na każdym etapie kariery

Zobowiązania Michelin

- Proponowanie stażu robotniczego dla każdego nowo zatrudnionego pracownika

- Tworzenie indywidualnego planu szkoleń zawsze gdy pracownik obejmuje nowe stanowisko

- Regularne aktualizowanie Indywidualnego Planu Szkoleń Zobowiązania pracowników

- Traktowanie szkolenia i pomocy instruktorów jako inwestycji firmy

- Wysuwanie propozycji i zdobywanie nowych kompetencji

- Pełne angażowanie się w możliwości szkolenia i rozwoju oferowane przez firmę.

+ 4 000 osób

codziennie ponad 4000 osób szkoli się w Grupie

Jakość zarządzania

Zarządzanie cechujące się bliskością i zaufaniem, które uodpowiedzialnia i rozwija każdego.

Zobowiązania Michelin

- Proponowanie metody zarządzania zgodnej z wartościami Grupy, gdzie menadżer jest dostępny, potrafi słuchać i dotrzymuje swoich zobowiązań

- Ułatwianie osiągania celów każdemu pracownikowi, w szczególności poprzez takie zarządzanie, które uodpowiedzialnia, wyznacza jasne cele, pomaga w działaniach i wyznaczaniu dróg postępu

- Wspieranie menedżerów poprzez szkolenia i ewaluację ich kompetencji.

Zobowiązania pracowników

- Przestrzeganie wartości Grupy i wypełnianie obowiązków powierzonych przez menedżera

- Przyczynianie się do osiągania celów zespołu

-Rozwijanie opartej na zaufaniu i szczerości relacji ze swoim menedżerem

Cookie Privacy

Aby obejrzeć ten film na Youtube: Zaakceptuj wszystkie cele związane z YouTube (rozważ, że musisz zaakceptować wszystkie oprócz Geolokalizacji) + Zaakceptuj partnera YouTube


Open cookie Preferences