UTRZYMANIE RUCHU

Utrzymanie ruchu w Michelin zapewnienia dostępność infrastruktury technicznej zakładu takie jak maszyny i urządzenia oraz gwarantuje jej prawidłową i bezpieczną eksploatację.

Oferty pracy: 0