W jaki sposób firma Michelin wykorzystuje pliki cookie

Co to jest plik cookie?

Cookie to plik tekstowy lub element oprogramowania, który umożliwia zapisywanie informacji dotyczących nawigacji użytkownika w Internecie za pośrednictwem jego terminala. Pliki cookie są zapisywane w wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarce internetowej i czasami noszą niepowtarzalne, przyznawane losowo numery. Użytkownik może odczytywać, usuwać lub modyfikować pliki cookie.

W jakim celu firma Michelin wykorzystuje pliki cookie?

Firma Michelin wciąż poszukuje nowych środków umożliwiających doskonalenie jej witryny lub witryn internetowych oraz oferowanie ich użytkownikom usług o najwyższej jakości. W związku z powyższym, firma Michelin wykorzystuje różne, wymienione poniżej rodzaje plików cookie, z których niektóre mogą wymagać wcześniejszego wyrażenia zgody przez użytkownika (pliki cookie typu reklamowego) przed zapisaniem pliku cookie w jego urządzeniu.

W jaki sposób firma Michelin przekazuje użytkownikom informacje dotyczące wykorzystywanych przez nią plików cookie?

Podczas pierwszej wizyty na witrynie internetowej firmy Michelin [URL], zamieszczony na pasku powitalnym link „Dowiedz się więcej” umożliwia użytkownikowi przejście do strony zawierającej wszystkie informacje dotyczące wykorzystywanych przez witrynę plików cookie.
W każdym przypadku użytkownik zachowuje pełną kontrolę w odniesieniu do wykorzystywanych plików cookie. Może on uniemożliwić zapisywanie tych plików w jego urządzeniu, usunąć je lub wprowadzić inne ustawienia.

W jaki sposób uniemożliwić zapisywanie plików cookie i/lub odinstalować je?

W komputerze 

Istnieją dwa sposoby na odinstalowanie plików cookie.

W wykorzystywanej przeglądarce internetowej użytkownik może wyświetlić pliki cookie, które zostały zainstalowane na jego komputerze i usunąć je pojedynczo lub wszystkie naraz.

 • Przeglądarka Apple Safari: zakładka „Poufność” w menu „Preferencje”, pozycja „Pliki cookie i inne dane witryn internetowych”;
 • Przeglądarka Google Chrome: pozycja „Prywatność” w menu „Ustawienia”, podpunkt „Ustawienia treści”, pozycja „Wszystkie pliki cookie i dane witryn”;
 • Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: menu „Narzędzia”, pozycja „Opcje internetowe”, zakładka „Ogólne”, a następnie „Historia przeglądania”, „Ustawienia”, okno „Tymczasowe pliki internetowe i historia”, a na zakończenie „Wyświetl pliki”;
 • Przeglądarka Mozilla Firefox: menu „Narzędzia”, pozycja „Opcje”, podpunkt „Prywatność”, polecenie „Usunąć pojedyncze ciasteczka”.

Można również usunąć pliki cookie ręcznie, wykonując następujące czynności:

 • W menu eksploratora wybrać ścieżkę C:\ folder Windows
 • Otworzyć folder „Temporary Internet Files” i zaznaczyć wszystkie pliki (CTRL+A)
 • Wybrać opcję „Usuń”.  

Ponadto użytkownik może zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie zablokować zapisywanie plików cookie lub otrzymywać ostrzeżenie w chwili, kiedy plik cookie jest instalowany. Czynności niezbędne w tym celu są różne w poszczególnych przeglądarkach, ale odpowiednie zalecenia są zawsze dostępne w menu „Pomoc” przeglądarki. Ustawienia przeglądarki mogą zostać określone osobno dla wszystkich urządzeń, z których użytkownik korzysta w zakresie dostępu do stron internetowych firmy Michelin. 

W smartfonie lub tablecie

Użytkownik może odinstalować lub usunąć pliki cookie w następujący sposób :

 • Przeglądarka Android: w pozycji „Prywatność i bezpieczeństwo” w menu „Ustawienia” dostępne są funkcje „Opróżnij cache”, „Usuń hasła”, „Usuń wszystkie pliki cookie”, „Usuń dane formularza” i „Usuń hasła”. Można również ustawić te funkcje w taki sposób, aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie.
 • Przeglądarka Google Chrome: w menu „Ustawienia”, w kategorii „Opcje zaawansowane”, a następnie „Usuń dane przeglądania”, po czym wybrać dane, które mają zostać usunięte.
 • Przeglądarka Apple w systemie operacyjnym iOS 8: wybrać „Ustawienia”, a następnie w zakładce „Safari” wybrać „Zablokuj cookie” i jedną z proponowanych opcji: „Zawsze zezwalaj, Zezwalaj tylko witrynom odwiedzanym, Zezwalaj tylko witrynom otwartym lub Zawsze blokuj”. W systemie operacyjnym iOS 7 lub w wersji wcześniejszej można wybrać opcje „Nigdy, Strony trzecie i reklamodawcy i Zawsze”.

Odinstalowanie lub zablokowanie zapisywania plików cookie wykorzystywanych przez witryny internetowe grupy Michelin [en France] może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z tych witryn.

Jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane przez firmę Michelin?

Pliki cookie mogą być tymczasowe, czyli usuwane po zakończeniu sesji roboczej przeglądarki na witrynie lub stałe, to znaczy zapisywane przez dłuższy czas w zależności od okresu wykorzystywania pliku cookie oraz ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Istnieje wiele różnych rodzajów plików cookie, które można podzielić na cztery określone poniżej grupy. 

Pliki cookie całkowicie niezbędne

Pliki cookie całkowicie niezbędne dla realizacji internetowej usługi komunikacyjnej drogą elektroniczną, czyli konieczne dla prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej. Ich odinstalowanie spowoduje poważne trudności w zakresie korzystania z witryny lub całkowicie uniemożliwi wykorzystywanie usług dostępnych na witrynie. Tego rodzaju pliki cookie nie przechowują żadnych informacji po opuszczeniu witryny przez użytkownika. Zapewniają one na przykład identyfikację wykorzystywanych urządzeń w celu przesyłania informacji, numeracji „pakietów” danych tak, aby były one przesyłane we właściwej kolejności, wykrywanie błędów transmisji lub przypadków utraty danych.

Pliki cookie funkcyjne

Pliki cookie funkcyjne są absolutnie konieczne w celu świadczenia internetowych usług komunikacyjnych na wyraźne żądanie użytkownika. Zawierają one funkcje specyficzne dla konkretnego użytkownika. W razie ich odinstalowania świadczenie usług będzie niemożliwe. Funkcyjne pliki cookie mogą pozyskiwać dane o charakterze osobowym. W przypadku niektórych plików cookie, informacje te mogą następnie być przechowywane po zakończeniu korzystania z witryny przez użytkownika, a także przekazywane firmom partnerskim wyłącznie w celu świadczenia niezbędnych usług. Tego rodzaju pliki cookie mogą na przykład zapisywać dane użytkownika dotyczące jego preferencji w zakresie języka nawigacji, pliki cookie „sesji użytkownika” (umożliwiające jego identyfikację, kiedy korzysta z różnych stron. Pliki te przechowują dane tylko w czasie trwania sesji nawigacji na witrynie), a także pliki cookie wykorzystywane jako „koszyk zakupów”.

Pliki cookie wykorzystywane do pomiaru liczby odwiedzin

Pliki cookie wykorzystywane do pomiaru liczby odwiedzin umożliwiają rozpoznawanie osób odwiedzających witrynę podczas kolejnych sesji. Zawierają one jedynie „identyfikator” użytkownika (osobny dla każdego pliku cookie) i nie są w żadnym razie wykorzystywane w celu pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych. Zapisują one informacje dotyczące odwiedzanych stron, czasu odwiedzin oraz komunikatów błędu, co umożliwia nam doskonalenie działania witryn internetowych firmy Michelin.

Pliki cookie wykorzystywane do pomiaru liczby odwiedzin mogą być instalowane i zarządzane przez firmy partnerskie, ale firma Michelin ogranicza ich użytkowanie wyłącznie do celów przeprowadzania zamawianych analiz statystycznych.

Pliki cookie wykorzystywane w ramach określania grup docelowych operacji reklamowych oraz w celu śledzenia aktywności w sieciach społecznościowych, generowane przez przyciski udostępniania w serwisach społecznościowych

Pliki cookie wykorzystywane w zakresie określania grup docelowych operacji reklamowych oraz śledzenia aktywności umożliwiają osobom trzecim świadczenie usług - w szczególności o charakterze reklamowym - oraz doskonalenie ich skuteczności. Tego rodzaju pliki cookie mogą zawierać informacje dotyczące odwiedzanych przez użytkownika stron i witryn internetowych, a także dane osobowe, w szczególności takie, jak adres IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika. Pozyskiwane informacje mogą być przekazywane osobom trzecim.

Dla przykładu, są to pliki cookie umożliwiające firmom reklamowym przesyłanie reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika w zależności od odwiedzanych przez niego stron internetowych firmy Michelin lub które ograniczają ich powtarzanie się. Zapisywanie tego rodzaju plików cookie wymaga wyrażenia zgody przez użytkownika. Na stronie internetowej wyświetlany jest pasek zawierający zapytanie dotyczące wyrażenia zgody na instalację tego rodzaju plików cookie.

Firma Michelin oraz jej usługodawcy zewnętrzni, w tym Google, wykorzystują zarówno własne pliki cookie, jak i opracowywane przez partnerów zewnętrznych, w celu pozyskiwania informacji, optymalizacji oraz rozpowszechniania materiałów reklamowych w zależności od odwiedzin na witrynie. Ponadto firma Michelin i jej usługodawcy wykorzystują te dwa rodzaje plików cookie w celu określenia zależności pomiędzy liczbą odwiedzin na witrynie, a skutecznością zamieszczanych reklam, korzystaniem z innych usług reklamowych i interakcji dotyczących tychże materiałów oraz usług reklamowych. Ponadto, firma Michelin i jej usługodawcy wykorzystują te dwa rodzaje plików cookie w celu określenia zainteresowań użytkownik witryny oraz pozyskiwania danych o charakterze demograficznym, umożliwiających późniejsze oferowanie materiałów reklamowych przeznaczonych dla poszczególnych grup docelowych.

Firma Michelin wykorzystuje ponadto pliki typu „wtyczki społecznościowe plugin” (nazywane dalej przyciskami), odsyłające do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Linkedin lub YouTube.

Podczas odwiedzin na naszej witrynie internetowej, przyciski te są domyślnie nieaktywne, co oznacza, że nie przesyłają do serwisów społecznościowych żadnych informacji bez wyrażenia na to zgody przez użytkownika. Aby przyciski te mogły być wykorzystywane, użytkownik musi aktywować je poprzez kliknięcie. Przyciski pozostają aktywne aż do chwili ich późniejszego wyłączenia lub usunięcia odpowiadających im plików cookie. Po aktywacji przycisku, system nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem wybranej sieci społecznościowej. Zawartość przycisku jest wówczas bezpośrednio przesyłana na serwer sieci społecznościowej przez przeglądarkę internetową użytkownika. Następnie są one integrowane z odwiedzaną witryną internetową.

Po aktywowaniu przycisku przez użytkownika, odpowiednia sieć społecznościowa może pozyskiwać dane niezależnie od faktu, czy będzie on ponownie korzystał z tego przycisku, czy też nie. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w serwisie społecznościowym, może on zapisywać dane dotyczące odwiedzin na naszej witrynie internetowej w profilu użytkownika. Dane dotyczące odwiedzin na innych stronach internetowych firmy Michelin nie będą zapisywane, dopóki użytkownik nie aktywuje odpowiedniego przycisku również na tych stronach.

Jeżeli użytkownik posiada konto w serwisie społecznościowym, ale nie zamierza, aby wykorzystywał on współzależności pomiędzy danymi pozyskanymi podczas odwiedzin na naszej witrynie internetowej i informacje zapisane podczas logowania, należy wylogować się z serwisu przed aktywowaniem przycisków.

Należy pamiętać, że nasza firma nie kontroluje w żaden sposób ilości danych pozyskiwanych przez sieci społecznościowe za pośrednictwem przycisków na naszej witrynie. Aby sprawdzić ilość pozyskiwanych danych oraz sposoby ich wykorzystywania, a także przetwarzania i użytkowania informacji przez sieci społecznościowe i zapoznać się z informacjami dotyczącymi praw użytkowników, a także możliwości zmiany ustawień w celu zapewnienia ochrony prywatności, należy przeczytać informacje dotyczące ochrony danych, zamieszczone w odpowiednich serwisach społecznościowych.

Na naszej witrynie internetowej wykorzystywane są między innymi przyciski wymienionych poniżej sieci społecznościowych:

 • facebook.com, której właścicielem jest firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Lista i opis wykorzystywanych przez firmę Facebook plików typu „plugin społecznościowe” są dostępne pod następującym adresem: „http://www.developers.facebook.com/plugins”. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki firmy Facebook w zakresie ochrony danych osobowych należy zapoznać się z dokumentacją zamieszczoną pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php                                                                                                                                                                                                                                                                    Użytkownik może również zablokować pliki typu „plugin społecznościowe” firmy Facebook, wykorzystując odpowiednie dodatki przeglądarek internetowych, takie jak "Facebook Blocker ".
 • usługi serwisu Twitter są zarządzane i dostarczane przez firmę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. Informacje dotyczące polityki tej firmy są dostępne pod adresem https://dev.twitter.com/overview/terms/agreement-and-policy. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki firmy Twitter w zakresie ochrony danych osobowych należy zapoznać się z dokumentacją zamieszczoną pod adresem: https://twitter.com/privacy?lang=fr.
 • serwis linkedin.com jest zarządzany przez firmę LinkedIn Ireland Attn: Privacy Policy Issues Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Irlandia. Lista i opis wykorzystywanych przez firmę LinkedIn plików typu „plugin społecznościowe” są dostępne pod następującym adresem: https://developer.linkedin.com/ . Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki firmy LinkedIn w zakresie ochrony danych osobowych należy zapoznać się z dokumentacją zamieszczoną pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Pliki cookie funkcyjne
Nazwa Umieszczony przez Cel Okres przechowywania
mchbookmarks::offers  Michelin Proposer à l'internaute des offres à garder dans ses favoris 1 an

 

Pliki cookie wykorzystywane do pomiaru liczby odwiedzin
Nazwa Umieszczony przez Cel Okres przechowywania
tracking_fre-FR Xiti Mesure des visites   1 an