Twój pierwszy dzień

Każdy student odbywający praktyki w firmie Michelin jest traktowany na równi ze wszystkimi pracownikami - dokładamy wszelkich starań, aby mogli oni bezproblemowo wykonywać powierzone im zadania. Bezpośrednio po rozpoczęciu praktyki studenci poznają nasze przedsiębiorstwo, uczestnicząc w indywidualnym programie integracyjnym.

Twoja integracja w firmie Michelin

Od pierwszego dnia w firmie, podobnie jak wszyscy nowozatrudnieni pracownicy Michelin, będziesz uczestniczyć w  indywidualnym programie integracyjnym. Twój opiekun powita Cię w firmie i  pokaże nowe miejsce pracy.
Indywidualny program integracyjny obejmuje:

  • prezentację firmy Michelin, głównych obszarów jej działalności oraz oferowanych możliwości rozwoju zawodowego,
  • poznanie zespołu współpracowników,
  • wizytę w miejscu pracy,
  • przekazanie wyposażenia niezbędnego do pracy,
  • szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas stażu odbędziesz również indywidualne spotkanie z pracownikiem działu personalnego.