W jaki sposób napisać list motywacyjny?

Jaki jest cel listu motywacyjnego?

Twój list motywacyjny stanowi niezbędne uzupełnienie przesyłanego CV. Zostanie on przeczytany, jeżeli Twoje CV zainteresuje pracownika działu rekrutacji.

List motywacyjny odzwierciedla:

 • Twoje zrozumienie stanowiska, którego dotyczy oferta oraz potrzeb grupy Michelin,
 • Twoje atuty i umiejętności w odniesieniu do danego stanowiska,
 • Twoją motywację.

Jaką formę powinien posiadać list motywacyjny?

Podobnie jak CV, list motywacyjny powinien być przejrzysty i łatwy w lekturze.

W tym celu:

 • należy ograniczyć go do 1 strony.
 • zdania powinny być krótkie, jasne i mieć pozytywny wydźwięk;
 • należy używać czasu teraźniejszego lub przyszłego;.
 • należy zawsze pisać w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli „ja”;
 • poszczególne paragrafy powinny być zwięzłe i oddzielone od siebie;
 • należy bardzo dokładnie sprawdzić ewentualne błędy ortograficzne oraz gramatyczne.

Jakie informacje powinien zawierać list motywacyjny?

List motywacyjny powinien przybliżać najważniejsze informacje zawarte w Twoim CV. Może również zawierać szczegóły, które są istotne w przypadku stanowiska, na które aplikujesz.

List motywacyjny powinien składać się z 3 części.

 1. Motywacja do zgłoszenia kandydatury
  W tej części należy wyjaśnić, dlaczego zainteresowały Cię firma Michelin i oferowane stanowisko.  
 2. Twoje atuty
  Tutaj powinieneś wymienić swoje umiejętności zdobyte podczas szkoleń oraz związane z doświadczeniem zawodowym. Prezentując swoje mocne strony, powiedz nam, co możesz wnieść do Michelin podczas stażu lub praktyki.
 3. Twój plan
  Przedstaw swój plan rozwoju zawodowego i wyjaśnij, w jaki sposób staż lub praktyka w Michelin wpisuje się w tę wizję.

Przed wysyłaniem swojego listu motywacyjnego, poświęć trochę czasu, aby go wydrukować, dokładnie przeczytać, a w miarę możliwości dać do przeczytania innym osobom