Jak przygotować CV?

Po co przygotowuje się CV?

Twoje CV powinno zachęcić pracownika działu rekrutacji do spotkania z Tobą.

 • CV opisuje Twoje umiejętności, doświadczenia oraz Twoją osobowość.
 • Forma i treść dokumentu powinny być bez zarzutu,
 • CV powinno być jasne, przejrzyste, precyzyjne i zwięzłe,
 • Dokument będzie stanowił podstawę podczas spotkania rekrutacyjnego.

Jaką formę powinno mieć CV?

Przygotowując swoje CV, pamiętaj, że będzie je czytać rekruter. Aby mógł on w pełni skoncentrować się na treści dokumentu, CV powinno być przejrzyste i łatwe w lekturze.

W tym celu:

 • używaj pionowego formatu strony.
 • nie przekraczaj 1 strony.
 • użyj jednej, klasycznej czcionki,
 • użyj czcionki w rozmiarze 11 lub 12,
 • nie przesadzajz ilustracjami i kolorem,
 • wyróżnij najważniejsze elementy pogrubioną czcionką lub podkreśleniem,
 • dokładnie sprawdź dokument pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych i gramatycznych..

Możesz dołączyć do CV swoje zdjęcie. W takim przypadku pamiętaj jednak, aby fotografia:

 • była dobrej jakości,
 • przedstawiała Cię w sposób pozytywny,
 • była wykonana na neutralnym tle.

Jakie informacje powinno zawierać CV?

Twoje CV powinno być równocześnie precyzyjne i zwięzłe. Starannie wybierz informacje, które w nim przedstawiasz, aby dostosować je do potrzeb firmy Michelin oraz stanowiska, na które kandydujesz.

Sporządź swoje CV w 5 częściach.

 1. Wstęp 
  We wstępie przedstaw swoje kluczowe umiejętności, stanowisko, które Cię interesuje, swoją dostępność, czas trwania i zakres godzinowy odbywania stażu.
 2. Twoje wykształcenie i szkolenia
  Wymień uzyskane dyplomy oraz odbyte szkolenia, od najnowszych aż do najstarszych. Za każdym razem podaj pełną nazwę uczelni i obszaru edukacji oraz dokładny zakres szkoleń.
 3. Twoje doświadczenie zawodowe
  Wymień odbyte staże oraz swoje doświadczenie zawodowe od najnowszych do najstarszych, zamieszczając dokładne informacje dotyczące umiejętności, jakie dzięki nim zdobyłeś.
 4. Twoje kompetencje
  Wymień wszystkie kompetencje i umiejętności, które mogą być istotne w przypadku stanowiska, na które aplikujesz. Dla przykładu jest to znajomość konkretnych programów komputerowych czy języków obcych.
 5. Twoje zainteresowania
  Wymień swoje prywatne zainteresowania. Nawet jeżeli ich związek ze stażem nie jest bezpośredni, mogą one wskazywać, jaką osoba jesteś, np. zaangażowaną i dynamiczną.

Przed wysyłaniem swojego CV, poświęć trochę czasu, aby je wydrukować, dokładnie przeczytać, a w miarę możliwości dać do przeczytania innym osobom.