Także TY możesz być zainteresowany Karierą w Michelin

Czy jesteś zainteresowany karierą w firmie Michelin? Zanim prześlesz swoją kandydaturę, zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej informacjami dotyczącymi pracy w naszym przedsiębiorstwie.

Najważniejszą cechą określającą charakter firmy Michelin jest innowacyjność . Zawsze poszukujemy nowych możliwości zapewnienia naszym klientom doskonałych produktów i usług, ale nasza innowacyjność wyraża się również w zakresie procesu rekrutacji. Podczas procesu rekrutacji z pewnością zauważysz, że w firmie Michelin wszystko dzieje się nieco inaczej.

Zamiast zadawania standardowych pytań dotyczących Twoich silnych i słabych stron lub posiadanych dyplomów, jesteśmy bardziej zainteresowani poznaniem Twojej osoby oraz kwalifikacji i umiejętności, które możesz w przyszłości wykorzystać z pożytkiem dla naszej firmy. Pracownik działu rekrutacji będzie starał się dowiedzieć, w jaki sposób Twoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe ukształtowały Twoją osobowość i etykę pracy, jakie wyniki uzyskiwałeś w ramach realizowanych projektów oraz jakie wyzwania umożliwią Ci dalszy rozwój zawodowy.

Chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób wcześniejsze doświadczenia zawodowe kandydata ukształtowały jego osobowość oraz jakie będą w przyszłości jego zdolności w zakresie podejmowania decyzji

Bruno Chabrol, specjalista rekrutacji odpowiedzialny za obszar HR w Michelin we Francji

« Ludzie z potencjałem »

Jednak proces rozmów rekrutacyjnych w firmie Michelin to coś więcej, niż tylko analiza przeszłości. Chcemy także dowiedzieć się, jakie są Twoje wartości . Jedną z naszych najważniejszych wartości jest szacunek – dla naszych klientów, akcjonariuszy, pracowników, faktów i środowiska. Zawsze staramy się znajdować ludzi umotywowanych nie tylko w odniesieniu do pracy na konkretnym stanowisku, ale przede wszystkim chcących rozwijać się osobiście i zawodowo.

Prowadzimy rekrutację ludzi z potencjałem. Szukamy osób, które mogą pracować na różnych stanowiskach, szybko się uczyć i rozwijać swoje umiejętności.

Laurent Lemonnier, Dyrektor Działu Rekrutacji firmy Michelin we Francji

Częścią tej ewolucji jest zdolność adaptacji do różnorodnych stanowisk roboczych – oznacza to konieczność dysponowania wszechstronnymi umiejętnościami, umożliwiającymi wykonywanie różnych zadań oraz podejmowanie wyzwań związanych z pracą w otoczeniu o charakterze wielokulturowym.

Na zakończenie, w firmie Michelin nigdy nie pozostaniesz sam – praca zespołowa stanowi kluczowy element naszej działalności i zawsze poszukujemy osób, które umieją pracować zespołowo i rozumieją, że w jedności siła!