Wzajemne zaangażowanie

Szacunek dla drugiej osoby stanowi fundamentalną wartość Grupy Michelin. Rozwój, samorealizacja i zaangażowanie naszych pracowników są nieustannie w centrum zainteresowania Firmy i stanowią gwarancję jej osiągnięć. Właśnie dlatego opracowaliśmy program "Wspólna Droga do Postępu", który określa wzajemne zobowiązania przestrzegane przez nas wszystkich. Zarządzanie ścieżką rozwoju zawodowego, szkolenia, poziom jakości zarządzania... dowiedz się więcej na temat naszych wzajemnych zobowiązań.

Indywidualny, długofalowy plan rozwoju zawodowego

Rekrutując do Michelin bierzemy pod uwagę przede wszystkim osobowość kandydatów, ich umiejętności oraz doświadczenie -  mając na względzie ich przyszła karierę w firmie a nie tylko stanowisko, na które prowadzimy rekrutacje. Na każdym etapie kariery pracownicy otrzymują wsparcie zarówno swojego bezpośredniego menedżera jak i 400 menedżerów ds. rozwoju zawodowego odpowiedzialnych za rozwój zawodowy w Michelin, którzy pomagają zbudować indywidualną i długofalową ścieżkę kariery. Opracowując ścieżki karier w Michelin bazujemy na aspiracjach naszych pracowników, które są tak samo ważne jak potrzeby Grupy.

Przebieg kariery zawodowej jest kształtowany krok po kroku wokół Twojej podstawowej profesji z uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności, zmian zawodu a także - czemu by nie - przeniesieniem się do innego kraju

Jean-Michel Guillon, Dyrektor ds. Personalnych Grupy Michelin

Indywidualny program szkoleń

Pracownicy biorą udział w szkoleniach na każdym etapie rozwoju zawodowego. Korzystają z indywidualnego programu szkoleń:

  • od momentu zatrudnienia 
  • za każdym razem, gdy pracownik obejmuje nowe stanowisko
  • w odpowiedzi na bieżące potrzeby

Każdego dnia w szkoleniach organizowanych przez naszą grupę uczestniczy średnio 4 000 osób. Dzięki 6,63 mln godzin szkoleń (poza szkoleniami Euromaster i TCI) przeprowadzonych w 2014 r. znajdujemy się powyżej średniej wyznaczonej przez największe międzynarodowe firmy.

Najwyższa jakość zarządzania

W czasie całej kariery zawodowej w Michelin pracownicy nawiązują bliskie, oparte na zaufaniu, relacje ze swoim przełożonym.

Menedżer to osoba uważna, otwarta, ale równocześnie wymagająca, od której pracownik otrzymuje wsparcie i rady niezbędne dla jego rozwoju. Oznacza to, że:

  • menedżer zapewnia odpowiednie warunki pracy, których pracownik potrzebuje, aby z powodzeniem wykonywać swoje zadania i robić postępy;
  • każdego roku menedżer ustala cele do osiągnięcia przez pracowników, przeprowadza globalną ocenę wynikówi, i gdy jest to konieczne, opracowuje wspólnie z pracownikiem Plan Działań Rozwojowych;
  • na kluczowych etapach kariery w Michelin, menedżer wraz z pracownikiem przeprowadza Okresowy Bilans Rozwoju, aby określić dalsze perspektywy zawodowe pracownika, które są następnie omawiane z jego menedżerem ds. rozwoju zawodowego.

Firma Michelin zapewnia najwyższą jakość zarządzania wspierając menedżerów poprzez szkolenia oraz system rocznych ocen jakości zarządzania.

Twoja praca ma znaczenie

Dla każdego zajmowanego przez pracowników stanowiska nasza firma opracowuje jasny opis zadań oraz precyzyjne cele do osiągnięcia. Naszym założeniem jest zaproponowanie każdemu pracy zapewniajacej ciągły rozwój.

Ponieważ wierzymy, że organizacje zapewniające swoim pracownikom dużą swobodę działania są drogą do sukcesu, dlatego dajemy pracowni niezbędną autonomię oraz możliwość wyrażania opinii. W 2014 r. pracownicy Michelin zgłosili 56 372 pomysłów dotyczących rozwoju i innowacji.

Wysoki poziom jakości środowiska pracy

Aby wspierać Cię w codziennych zadaniach, zwracamy szczególną uwagę na stworzenie nowoczesnego, przyjemnego i bezpiecznego środowiska pracy, a także zapewnienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. W tym celu w poszczególnych krajach wprowadzamy konkretne rozwiązania odpowiednie do potrzeb pracowników. W zależności od lokalizacji mogą to być praca na odległość, centrum usług dla pracowników, profilaktyka zdrowotna i BHP ... itd.

Sprawiedliwy system wynagradzania

Oferujemy wszystkim pracownikom zindywidualizowane i sprawiedliwe wynagrodzenie, odpowiednie do uwarunkowań rynkowych w poszczególnych krajach. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie:

  • zakresu odpowiedzialności,
  • wyników pracy,
  • wkładu w wyniki Grupy Michelin.

Ponadto zapewniamy możliwości przystąpienia do programu emerytalnego i dopłaty do ubezpieczenia pracowników.