Start programu studiów dualnych UWM - Michelin

Dzięki podpisanej 6 czerwca 2017 roku umowie pomiędzy Michelin Polska S.A. a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i

Technicznych będą mogli rozpocząć kształcenie w ramach studiów dualnych. Kierunki objęte programem to Zarządzanie i inżynieria produkcji, a także Mechanika i budowa maszyn. Pierwsze rekrutacje firma Michelin rozpocznie w maju 2018 roku.

Projekt studiów dualnych zakłada przede wszystkim łączenie wiedzy zdobytej  na studiach z praktycznym przygotowaniem do zawodu realizowanym w firmie. Studenci odbywający studia dualne będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności i poznać najnowsze technologie wykorzystywane w produkcji. W ramach projektu firma Michelin zorganizuje i przeprowadzi praktyki studenckie (zawodowe) wraz z zajęciami dydaktycznymi, w tym również zajęciami kształcenia zawodowego, za które student otrzyma wynagrodzenie – stypendium.

Więcej informacji już wkrótce w naszej nowej zakładce Studia dualne, a tymczasem zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć i informacjami o ze stron Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Technicznych UWM.