Michelin Polska – Dzień Michelin na UWM

20 listopada na Wydziale Nauk Technicznych odbył się po raz kolejny poprowadzony przez naszych pracowników Dzień Michelin na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

Wydarzenie oficjalnie rozpoczął Jan Domański, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych. Podczas specjalnej prezentacji przybliżyliśmy studentom  naszą firmę,  przedstawiliśmy praktyki semestralne i studia dualne prowadzone wspólnie z Uniwersytetem.  Naszymi prelegentami byli absolwenci i studenci UWM oraz pracownicy i stażyści Michelin: Klaudia Świątkowska (technolog), Arkadiusz Rybak (organizator) Paweł Kazimierczuk (stażysta w BE),  Piotr Muszyński (konstruktor mechanik BE ) oraz studenci studiów dualnych: Kinga Komor i Damian Łakomy.

Dzień Michelin  poprowadził Tomasz Matusiak, Menedżer ds. Kompetencji wspierany przez Damiana Banaczka, Kierownika Platformy BE oraz Aleksandrę Szulc z Centrum Rekrutacji. Po prezentacji studenci mogli wziąć udział w warsztatach Biura Konstrukcyjnego Maszyn, Biura Konstrukcyjnego Form oraz Lean Managementu.

Podczas Dni Michelin otwarte było także stoisko naszej firmy.

Jak przebiegły warsztaty z perspektywy pracowników Michelin?

Podczas warsztatów staraliśmy się przekazać studentom jak ważny jest otwarty umysł podczas pracy w biurze konstrukcyjnym. W tym celu w ramach rozgrzewki przeprowadziliśmy ze studentami dwa ćwiczenia pokazujące, że z pozoru trudne do wykonania zadania tak naprawdę mają wiele rozwiązań. Następnie przeszliśmy do realizacji tematu warsztatów. Po szybkim przedstawieniu problemu uczestnicy wzięli się do pracy. Rezultaty ich wysiłków zaskoczyły samych prowadzących, pomysły które przedstawiono, były bardzo trafne i zgodne z założeniami. Zdecydowany sukces dydaktyczny
Piotr Muszyński (konstruktor BE).

Silna  ekipa MMS: 6 konstruktorów i 2 technologów  przeprowadziła nietuzinkowe warsztaty opracowywania sposobu weryfikacji detalu za pomocą maszyny skanującej 3D. Studenci zostali wprowadzeni do świata pomiarów bezdotykowych, modelowania elementów zgodnie z dokumentacją techniczną, przygotowania obiektów pomiarowych dla maszyny skanującej. Wszystko odbywało się podczas pracy w grupach na UWM, by finalnie dokonać realnego pomiaru podczas połączenia online z Michelin Polska S.A.
Daniel Nowak, Koordynator Sekcji Biuro Konstrukcyjne MMS) wraz z grupą konstruktorów,  Mariusz Siekierski i Marcin Świdecki -Technolodzy Metod MMS

Warsztaty LEAN były przykładem, jak można zdobywać wiedzę dobrze się bawiąc. Przeprowadziliśmy grę symulacyjną, w czasie której zainteresowani studenci mogli rozkręcić linię produkcyjną „lodowych burgerów”. Dzięki symulacji, studenci jasno dostrzegli związek między metodą produkcyjną a osiąganymi wynikami. Ćwiczenie pokazało również, na czym w ogólności polega zawód organizatora – na generowaniu pomysłów i poszukiwaniu usprawnień i postępu.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom po stronie Michelin za zaangażowanie i aktywne wsparcie promowania marki Michelin jako pracodawcy.

stoisko Dzien Michelin