Nagrody i wyróżnienia

Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2016

Złota statuetka i tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2016 powędrowały do Michelin Polska. Pod koniec 2016 roku jedenaście firm zostało nagrodzonych w 17. edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który organizowany jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Podstawą wyników konkursu była obszerna ankieta odnosząca się do wszystkich aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, audyt oraz ocena największego przedsięwzięcia związanego z zarządzaniem ludźmi w minionym roku.

– W ostatnim konkursie oceny były wyjątkowo wysokie i wyrównane, co świadczy o bardzo wysokim, stale rosnącym poziomie rozwiązań w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w Polsce – powiedział prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, przewodniczący komitetu oceniającego. Wysokie kryteria oceny sprawiają, że jesteśmy wyjątkowo dumni z otrzymanego tytułu.

Więcej informacji nt. samego konkursu znajdą Państwo pod linkiem: Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Michelin Polska Inwestorem w Kapitał Ludzki w 2016 roku

W listopadzie 2016 roku Godło Inwestora w Kapitał Ludzki trafiło do Michelin Polska. W 2016 roku tylko dziewięciu pracodawców w Polsce otrzymało ten tytuł, a 30 firm odebrało certyfikat Firmy Przyjaznej Klientowi. Godło Inwestor w Kapitał Ludzki to jedyny certyfikat w Polsce nadawany przez samych pracowników firmy. Jest potwierdzeniem wiarygodności organizacji w oczach przyszłych pracowników, klientów i partnerów biznesowych.
Klienci i pracownicy równie ważni
Pracownicy i klienci firmy to naczynia połączone. Zadowolenie i zaangażowanie pracowników przekłada się na jakość świadczonych usług, co z kolei wpływa na satysfakcję klientów. Zadowoleni klienci to naturalni ambasadorowie firmy. Nie tylko polecają produkty i usługi przedsiębiorstwa, ale sami wielokrotnie z nich korzystają. Programy Inwestor w Kapitał Ludzki oraz Firma Przyjazna Klientowi realizowane są od kilkunastu lat i są prestiżowymi, trudnymi do zdobycia tytułami. Aby je otrzymać, firmy poddawane są szczegółowej analizie.
Troska o rozwój i satysfakcję pracowników
Podstawę programu Inwestor w Kapitał Ludzki stanowią oceny dokonywane przez pracowników. Podczas niezależnego, anonimowego badania oceniają oni, między innymi, satysfakcję z pracy, relacje z kolegami i przełożonymi, możliwości rozwoju czy warunki pracy.

Więcej informacji nt. programu znajdą Państwo pod linkiem: Inwestor w Kapitał Ludzki